Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

V pořádku
Novinky

Dětské jízdy

Dětské jízdy je možné zakoupit denně pouze do 17:00 a to zvlášť o víkendu, kdy je návštěvnost z řad dospělých velmi vysoká. Mimo tento čas je možno se domluvit jen podle aktuální situace v hale.

Dítě musí být vždy v doprovodu zákoného zástupce ( do 15 let ) . Pokud bude chtít jet v dospělé motokáře, je nutné vyplnit toto prohlášení níže. 

 

PROHLÁŠENÍ K VÝTISKU 

POKYNY

V okamžiku vstupu návštěvníka do prostoru motokárové haly CMK a v okamžiku registrace „závodníka“ vyplněním registračního formuláře na portále CMK návštěvník souhlasí a zavazuje se respektovat a dodržovat následující PROVOZNÍ a BEZPEČNOSTNÍ pokyny:

 

PROVOZNÍ

 • Jízda probíhá na vlastní nebezpečí.
 • Přísný zákaz vstupu nepovolaným osobám na dráhu.
 • Zákaz jízdy při požití nebo při podezření na požití alkoholu a jiných omamných látek.
 • Zákaz vstupu do prostoru depa s nápoji a jídlem.
 • Před jízdou doporučujeme odložit si své osobní věci do uzamykatelných skříněk. Za případné ztráty nezodpovídáme.
 • Jízda nezletilých do 15 let je možná pouze v doprovodu a se souhlasem zákonného zástupce.
 • Při jízdě je povinné používat ochrannou přilbu hlavy, která musí být zapnutá na maximum, bezpečnostní pásy a sportovní obuv.
 • Při zapůjčení helem CMK je návštěvník povinen použít hygienickou kuklu (k zakoupení na recepci).
 • Zákaz jízdy s jakýmikoliv předměty v ústech, v příliš volném oblečení, s rozpuštěnými vlasy apod.
 • Zákaz jízdy osobám se závažnými zdravotními problémy (kardiaci, pooperační stavy, apod.).
 • Zákaz jízdy osobám, které berou léky zakazující řízení motorových vozidel.
 • Standardní délka jízdy je 10 minut, přičemž měřený čas od startu může odpovídat cca 8-9 minutám.

BEZPEČNOSTNÍ

 • Nastupovat a vystupovat z motokáry smí návštěvník výhradně v prostorách depa a za pokynů personálu.
 • Výjezd a příjezd do depa řídí personál pomocí semaforů nebo signalizačních vlajek.
 • Během jízdy je zakázáno pouštět volant, mávat atd. Ruce musí být po celou dobu jízdy na volantu a nohy na pedálech.
 • Zvolte takovou rychlost, abyste neohrožovali sebe ani ostatní.
 • Brzděte vždy včas! Nerozvážný způsob jízdy může být příčinou havárie a úrazu.
 • Při nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi motokárami se vystavujete zodpovědnosti z možných následků.
 • Při jízdě je přísný zákaz jakéhokoli kontaktu s jinou motokárou.
 • Při otáčení se na trati do protisměru použijte zpátečku (REVERSE)
 • Při nájezdu do zatáčky je potřeba si více nadjet. Obecně by závodník měl jet takovou rychlostí, aby byl schopen projet zatáčkou bez kolize.
 • Při nájezdu na most je nutné mít dostatečnou rychlost, aby bylo možné na most vyjet.
 • Před mostem i na něm je zakázáno zastavovat.
 • V případě poruchy či havárie přivolejte obsluhující personál zvednutím ruky.
 • V případě závažné kolize obsluhující personál zpomalí nebo úplně zastaví jízdu až do odstranění kolize. V takovém případě je zakázáno vystupovat z motokáry.
 • Provozovatel neručí za škody či újmy na zdraví způsobené sobě či druhým při nedodržování provozních a bezpečnostních pokynů.
 • Při nedodržování bezpečnostních pokynů nebo pokynů obsluhy můžete být z jízdy bez náhrady vyloučeni.
 • V případě havárie z důvodu nedodržení provozních a bezpečnostních pokynů a poškození částí motokár či jiných zařízení účtujeme náhradu škody. 
 • Prosíme všechny, aby si před jízdou vyprázdnili kapsy. Osobní věci si můžete odložit do skříněk. Klíčky k dostání na recepci.

 

BEZPEČNOST DĚTÍ

 • V průběhu jízdy nesmí dítě v žádném případě opustit motokáru bez pokynu obsluhy. Při havárii nebo jakémkoliv jiném problému musí dítě počkat na pomoc obsluhy a z motokáry nevystupovat.
 • Pokud dítě nedokáže zabrzdit či bezpečně vjet do zatáčky a proto opakovaně havaruje, bude mu jízda předčasně ukončena.
 • Rodiče jsou povinni své děti před jízdou poučit o bezpečnostních a provozních pokynech motokárové jízdy.

 

 

Vlajková signalizace

 • ŠACHOVNICOVÁ VLAJKA - CÍL, KONEC ZÁVODU
 • ČERVENÁ VLAJKA - ZPOMALENÍ NA MINIMUM, KONEC JÍZDY, PŘÍJEZD DO DEPA
 • MODRÁ VLAJKA - RYCHLEJŠÍ JEZDEC ZA VÁMI, UMOŽNIT PŘEDJETÍ
 • ŽLUTÁ VLAJKA - NEBEZPEČÍ NA TRATI, ZPOMAL  (MOŽNÁ PŘEKÁŽKA NA TRATI)
 • BÍLO - ČERNÁ VLAJKA - VAROVÁNÍ PŘED VYLOUČENÍM Z JÍZDY

ČERNÁ VLAJKA - VYLOUČENÍ Z JÍZDY, OKAMŽITÝ ODJEZD DO DEPA BEZ DALŠÍCH NÁROKŮ NA PRODLOUŽENÍ ČI NÁHRADU JÍZDY

Prohlášení zákonného zástupce

(Vyplňte prosíme čitelně hůlkovým písmem!)

Zákonný zástupce:

Příjmení : _____________________________________________

Jméno: _______________________________________________

Adresa trvalého pobytu:___________________________________

Číslo občanského průkazu nebo rodné číslo: __________________

Telefon (povinný údaj !!!) ________________________________

Nezletilá osoba:

Příjmení: _____________________________________________

Jméno: _______________________________________________

Datum narození: ________________________________________

Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem výše uvedené nezletilé osoby (dále jen jezdec).

Souhlasím bez výhrad, aby se mnou zastoupená osoba účastnila jízd na motokárách v areálu motokárové arény Motokáry Praha. Jízd se jezdec účastní na vlastní nebezpečí, je zdráv a tělesně připraven jízdu absolvovat a byl seznámen s provozním řádem zařízení. Nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jezdci, provozovateli nebo třetím osobám v souvislosti s počínáním jezdce. Veškeré údaje uvedené v tomto prohlášení zákonného zástupce jsou pravdivé.

V případě zranění závodníka nebudu nic nárokovat, požadovat ani soudně vymáhat na

provozovateli ani jiné třetí osobě.

Datum podpisu:

____/____/201____ Podpis zákonného zástupce:

 • Vámi dobrovolně sdělené údaje a data budou použity jen pro potřeby provozovatele. Tyto údaje nebudou předány žádné třetí osobě. Všechny údaje jsou povinné! Registrace je také souhlasem se shromaždováním a případným zpracováním osobních údajů jezdce ve smyslu zákona 101/2000Sb.

Zobrazit všechny novinky

Otevírací doba: 

PO - ST 15-23

ČT - PÁ 12-23

SO - NE 10-23

KDE NÁS NAJDETE?

Karting Caravan Metropol

Ringhofferova 1, Areál PSN (bývalá hala Siemens)
Praha 5, Zličín

 

 

Newsletter

Budeme Vás informovat o našich novinkách, akcích a akčních nabídkách. Stačí když vyplníte emailovou adresu. Odhlásit se můžete kdykoliv.

 

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů: